Finca de labradío en Corcoesto. Son 13 ferrados, equivalentes a 6500 m2

Mapa